วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้าง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้าง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,922,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,922,700.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content