วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โครงการจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โครงการจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,999,850.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content