วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 20 ชุด แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 20 ชุด แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

8,358,326.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,358,326.40

วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content