วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับตู้ Rack พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับตู้ Rack พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

3,615,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,615,744.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content