วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานสาขา จำนวน 85 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานสาขา จำนวน 85 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,492,480.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,492,480.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content