วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานโครงการ GSB IDEA for Organizational Development ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานโครงการ GSB IDEA for Organizational Development ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,535,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร