วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart : RDM) การทดสอบภาวะวิกฤตด้านเครดิต (Credit Risk Stress Testing) รองรับมาตรฐาน TFRS 9 พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart : RDM) การทดสอบภาวะวิกฤตด้านเครดิต (Credit Risk Stress Testing) รองรับมาตรฐาน TFRS 9 พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,850,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

19,850,025.86

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content