วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,521,711.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,521,711.00

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content