วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้ Subscription สำหรับ Reporting Tools ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้ Subscription สำหรับ Reporting Tools ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,669,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,669,200.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content