วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร (ลดหนี้ สร้างรายได้ ขยายโอกาส) ในช่องทางเครือมติชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร (ลดหนี้ สร้างรายได้ ขยายโอกาส) ในช่องทางเครือมติชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,996,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,996,000.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content