วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อปิดช่องโหว่ระบบงาน ERP-FIS/HRIS และระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อปิดช่องโหว่ระบบงาน ERP-FIS/HRIS และระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

9,884,835.90

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,884,835.90

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content