วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย ชนิด KF94 จำนวน 25,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย ชนิด KF94 จำนวน 25,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,150,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,150,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content