วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request To Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request To Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

523,845.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

523,843.11

วันที่ประกาศ : 12 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content