วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดประกวดโครงการ GSB Brand Ambassador 2024 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดประกวดโครงการ GSB Brand Ambassador 2024 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,477,585.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,477,585.00

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content