วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,000,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content