วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบที่เชื่อมกับ NDID โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบที่เชื่อมกับ NDID โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,265,099.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,055,099.00

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content