วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

858,321.90

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

858,321.90

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content