วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารพิกุลทองล่ำซำ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายงานกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารพิกุลทองล่ำซำ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายงานกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content