วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับอาคาร 32 ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับอาคาร 32 ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

354,372,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

354,206,068.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content