วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของระบบงาน NDID และ e-KYC Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของระบบงาน NDID และ e-KYC Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,345,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,345,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content