วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

980,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

980,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content