วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อ Hard Disk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาแบบจำลอง การด้อยค่า พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อ Hard Disk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาแบบจำลอง การด้อยค่า พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,519,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,965,700.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content