วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดงาน GSB Forum 2023 : ESG SOCIAL PILLAR DRIVEN (คนยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดงาน GSB Forum 2023 : ESG SOCIAL PILLAR DRIVEN (คนยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,909,566.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,909,566.60

วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content