วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best of the Best โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best of the Best โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

950,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

863,329.50

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content