วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์มีหมายเลข จำนวน 2 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์มีหมายเลข จำนวน 2 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

850,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

850,500.00

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content