วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน dStatement Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน dStatement Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,191,052.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,191,052.50

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content