วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าบริการ “การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader” (Sales and Services Unit On Mobile : SUMO) จำนวน 1,900 ชุด ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าบริการ “การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader” (Sales and Services Unit On Mobile : SUMO) จำนวน 1,900 ชุด ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

90,972,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

90,972,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content