วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process System : LOPs ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process System : LOPs ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,674,330.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,674,330.00

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content