วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน PromptPay เพื่อรองรับบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ISO20022 รูปแบบ C Scan B สำหรับระบบ CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน PromptPay เพื่อรองรับบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ISO20022 รูปแบบ C Scan B สำหรับระบบ CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

22,372,788.80

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

22,372,788.80

วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content