วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษากระบวนการจัดทำและนำเสนองบการเงินในช่วงการเปลี่ยนผ่านตาม TFRS 9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษากระบวนการจัดทำและนำเสนองบการเงินในช่วงการเปลี่ยนผ่านตาม TFRS 9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,999,737.38

วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content