วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับอัตราดอกเบี้ย แบบขั้นบันไดของบัญชี O/D และตั๋ว P/N ภายใต้บัญชีคุมวงเงิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับอัตราดอกเบี้ย แบบขั้นบันไดของบัญชี O/D และตั๋ว P/N ภายใต้บัญชีคุมวงเงิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,277,957.85

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,277,957.85

วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content