วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน Corporate Internet Banking พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน Corporate Internet Banking พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

33,862,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

33,862,400.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content