วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขาและเครือข่ายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ SD-WAN สำหรับศูนย์สินเชื่อ ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขาและเครือข่ายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ SD-WAN สำหรับศูนย์สินเชื่อ ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

305,560,020.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

305,560,020.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content