วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

693,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

693,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content