วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุธนาคารออมสิน ภาค18 จังหวัดสงขลา เป็นห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุธนาคารออมสิน ภาค18 จังหวัดสงขลา เป็นห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

1,413,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,413,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content