วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี วิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,256,929.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,256,929.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content