วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรครอบคลุมตลอดช่วงชีวิตการทำงานของบุคลากร และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรครอบคลุมตลอดช่วงชีวิตการทำงานของบุคลากร และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,425,040.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content