วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Online ของคุณพอล ภัทรพล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Online ของคุณพอล ภัทรพล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

802,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

802,500.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content