วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อรองรับการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อรองรับการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,377,005.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,377,200.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content