วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงานกิจการสาขา โครงการ GSB Awards 2022 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงานกิจการสาขา โครงการ GSB Awards 2022 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,271,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,271,400.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content