วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อหลักสูตร Online Learning ในรูปแบบ License Off The Shelf Courseware โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อหลักสูตร Online Learning ในรูปแบบ License Off The Shelf Courseware โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,909,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,909,950.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content