วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,365,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,365,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content