วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตครุภัณฑ์พร้อมปรับรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 7-10 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตครุภัณฑ์พร้อมปรับรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 7-10 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

30,000,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร