วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ธนาคารออมสินสำนักงานสาขา/สาขาย่อย (แบบรวมอะไหล่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ธนาคารออมสินสำนักงานสาขา/สาขาย่อย (แบบรวมอะไหล่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,828,496.00

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร