วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Facilities สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Facilities สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

53,207,200.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร