วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ อีเจี๊ยบเลียบด่วน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ อีเจี๊ยบเลียบด่วน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,060,370.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,060,370.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content