วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น BH180 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น BH180 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

629,160.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

629,160.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content