วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้ Tableau License โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้ Tableau License โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,547,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,547,000.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content