วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (File Integrity Checker) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (File Integrity Checker) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,159,710.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,159,710.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content