วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ ทางธนาคาร ผ่านช่องทาง TikTok ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ ทางธนาคาร ผ่านช่องทาง TikTok ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,299,024.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,299,024.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content